เกิดมาโง่ เบาปัญญา ให้แก้กรรมสร้างหนังสือธรรมะ

เกิดมาโง่ เบาปัญญา ให้แก้กรรมสร้างหนังสือธรรมะ

แก้กรรมผู้ที่เกิดมาโง่เขลา เบาปัญญา เกิดจากที่เคยดูหมิ่นผู้ที่ขยันหมั่นหาความรู้และดูหมิ่นนักปราชญ์หรือ สมณชีพราหมณ์ ไม่ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ หรือไม่เคยคบหาสมาคมกับบัณฑิต ไม่เคยทำบุญที่เกี่ยวกับปัญญาและไม่ยอมปฏิบัติธรรม วิธีแก้กรรม หมั่นทำบุญสร้างหนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน สนับสนุนการศึกษา หมั่นทำบุญด้วยอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างเช่น เทียน หลอดไฟฟ้า เพราะกุศลจะส่งให้เรามีปัญญาดี นอกจากนี้ต้องไม่ดูหมิ่นผู้ที่ขยันหมั่นหาความรู้หรือดูหมิ่นนักปราชญ์ ควรคบหาบัณฑิตและแสวงหาความรูสม่ำเสมอ  และสิ่งสำคัญคือหมั่นสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาและแผ่เมตตาทุกวัน

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line