ถวายยารักษาโรค ช่วยเสริมดวงอันตรายไม่แพ้วพาน

ถวายยารักษาโรค ช่วยเสริมดวงอันตรายไม่แพ้วพาน

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์เรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก จะเป็นผู้ที่ไม่ประสบกับโรคร้าย ความเจ็บป่วยเล็กน้อยจะไม่เข้ามากล้ำกราย เป็นผู้มีอายุยืน การเดินทางไปสถานที่ใดๆก็ไร้อุปสรรค แม้หากพบพานความติดขัดจะผ่านพ้นด้วยดีในที่สุด เพราะจะมีผู้ที่ให้เราพึ่งพิงคอยช่วยเหลือทุกครั้ง อันตรายหนีหายไม่เข้ามาแพ้วพาน ทำการสิ่งใดจะได้รับความเมตตาจากคนรอบข้าง ไปไหว้วานขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็เต็มใจให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

 

Comments

Share Tweet Line