ชีวิตหาความสุขไม่ได้มีเคราะห์อยู่เสมอ ให้บวชแก้กรรม

ชีวิตหาความสุขไม่ได้มีเคราะห์อยู่เสมอ ให้บวชแก้กรรม

แก้กรรมประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอ หาความสุขในชีวิตไม่ค่อยได้ เกิดจากกรรมชอบทำร้ายคนที่ต่ำต้อยกว่าให้ทุกข์ทรมานกาย หรือจิตใจ ฆ่าสัตว์ทำร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่น ผิดศีลข้อ 1 ปาณาติปาตา ซึ่งการฆ่าสัตว์นั้นเราจะลงมือฆ่าเอง หรือสั่งการให้ผู้อื่นลงมือก็เป็นกรรมเหมือนกัน วิธีแก้กรรม ให้ตั้งใจบวช ถ้าเป็นชายให้บวชเป็นสามเณร หรือเป็นพระ ถ้าเป็นหญิง บวชศีลจารณี หรือชีพราหมณ์ หรือกระทำบุญ อุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยทำไม่ดีไว้ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันชาติ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ปล่อยสัตว์หรือไถ่ชีวิตสัตว์ และให้หมั่นทำบุญ กรวดน้ำอยู่เสมอ

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line