พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลฯ

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลฯ

กระทรวงวัฒนธรรม ในนามรัฐบาล ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงาน “ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธรูปสำคัญ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก พ.ศ.๒๕๖๒ ” ร่วมชมริ้วขบวนพระบรมสารีริกธาตุ จาก 13 ประเทศ  โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น.ณ  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร (สื่อมวลชนลงทะเบียน ๑๕.๐๐ น.)

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line