การประชุมเพื่อยกระดับความเชื่อมโยงจีน-สิงคโปร์ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

การประชุมเพื่อยกระดับความเชื่อมโยงจีน-สิงคโปร์ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

การประชุมครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติตามกรอบโครงการสาธิตความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์จีน-สิงคโปร์ (ฉงชิ่ง) รวมถึงการเจรจาว่าด้วยการสร้างเส้นทางการค้าทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่ ซึ่งจัดขึ้นที่นครฉงชิ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันที่ 7-8 มกราคม ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆของจีน ซึ่งรวมถึงกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมด้วยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น China Railway Corporation และ China COSCO Shipping Corporation Limited ไปจนถึงผู้แทนจาก 12 เมืองและมณฑลในจีน ตลอดจนตัวแทนจากภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชนจากประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ไทย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

คุณชาน ชุน ซิง รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ และคุณถัง เหลียงจื้อ นายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง รับหน้าที่เป็นประธานร่วมของการประชุมครั้งนี้

ระหว่างการประชุมมีการทบทวนรายงานความก้าวหน้าล่าสุดของโครงการเชื่อมโยงและการสร้างเส้นทางการค้าทางบก-ทางทะเล รวมทั้งมีการยืนยัน 5 โครงการสำคัญ ได้แก่ เส้นทางการค้าทางบก-ทางทะเลสายใหม่, ช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลพิเศษจีน-สิงคโปร์, เขตสาธิตความร่วมมือทางการเงิน, นิคมอุตสาหกรรมการบิน และการประชุมสุดยอดด้านการเงิน

คุณชาน ชุน ซิง กล่าวว่า ท่ามกลางการกีดกันทางการค้าทั่วโลก โครงการเชื่อมโยงนี้ได้ช่วยประสานจีนและสิงคโปร์กับทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการเปิดกว้างและหลอมรวมเศรษฐกิจจีนเข้ากับเศรษฐกิจโลก

โครงการความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการลงนามร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่สิงคโปร์ และบัดนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าวได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความร่วมมืออันครอบคลุมระหว่างจีนกับสิงคโปร์

คุณถัง เหลียงจื้อ กล่าวว่า ในขั้นต่อไปนั้น จีนและสิงคโปร์จะผสานโครงการความเชื่อมโยงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยกระดับการสื่อสารและความร่วมมือ ให้ความสำคัญกับโครงการหลักๆ ขยายขอบข่ายความร่วมมือ เน้นย้ำความสำคัญของงานหลักๆ ผลักดันการปฏิรูปและพัฒนานวัตกรรม ขยายผลลัพธ์ของการเปิดกว้าง และชักชวนหลายๆฝ่ายให้มาร่วมโครงการกันมากขึ้น

สำหรับการเจรจาว่าด้วยการสร้างเส้นทางการค้าทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่ ได้จัดขึ้นที่นครฉงชิ่งเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา

คุณถังกล่าวว่า การเจรจาดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จด้านบริการทางการเงิน อุตสาหกรรมการบิน การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้นำของทั้งสองประเทศและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เขาแนะนำว่า ทั้งสองฝ่ายควรทุ่มเทความพยายามมากขึ้นในการส่งเสริมการเชื่อมโยง กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนขยายผลลัพธ์ของเส้นทางการค้า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านบุคลากร โลจิสติกส์ ทุน และข้อมูลระหว่างภาคตะวันตกของจีน ประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ

คุณชานกล่าวว่า โครงการความเชื่อมโยงและการสร้างเส้นทางการค้าทางบก-ทางทะเล มีความสอดคล้องกับปณิธานของทั้งสองประเทศที่มุ่งยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างกันและกระชับความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้ทั้งสองประเทศมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เขาแนะนำว่าทั้งสองฝ่ายควรพัฒนาบทบาทของเส้นทางการค้าทางบก-ทางทะเลอย่างเต็มที่ นั่นคือ บทบาทในการลดต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันตกของจีน และบทบาทในการยกระดับการเชื่อมโยงทั้งในภูมิภาค ระหว่างภูมิภาค และทั่วโลก

เขาแนะนำเพิ่มเติมว่า เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายควรปรับปรุงเครือข่ายการขนส่ง เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูล บุคลากร เทคโนโลยี และทุน

ทั้งนี้ เพื่อขยายกลุ่มความร่วมมือเส้นทางการค้าทางบก-ทางทะเลให้ใหญ่ขึ้น รัฐบาลท้องถิ่นของฉงชิ่ง กว่างซี กุ้ยโจว กานซู ชิงไห่ ซินเจียง ยูนนาน และหนิงเซี่ย ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันสร้างเส้นทางการค้าทางบก-ทางทะเล เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line