นศ.มทร.พระนคร คว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นปี 62

นศ.มทร.พระนคร คว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นปี 62

นายสักชัย ทองอ่อน นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ​คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการคัดเลือก​รางวัล​เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังเข้าพบนายกรัฐมนตรี​ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ​ 2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ​รัฐบาล

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line