อภัยภูเบศร มั่นใจ ปราจีนบุรี คือจุดหมายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร

อภัยภูเบศร มั่นใจ ปราจีนบุรี คือจุดหมายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร

เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณะสุข  พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร เข้าประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (HERBAL CITY) จ.ปราจีนบุรี ที่ภูมิภูเบศร ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย บางเดชะ จ.ปราจีนบุรี  โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร่วมให้การต้อนรับ 

นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ กล่าวว่า  หลังจากได้รับเลือกเป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาในหลายด้านเพื่อเป็นต้นแบบเมืองสมุนไพร อาทิ พัฒนาต้นน้ำ วัตถุดิบทางการเกษตรแบบปลอดสารเคมี มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการเรียนการสอน การนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ พัฒนาการวิจัยสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย รวมถึงทำการยกระดับ ด้านการให้บริการในเชิงของการทำ บิซิเนสโมเดล ต้นแบบ ได้แก่ สปาไทย หรือ อภัยภูเบศรเดย์สปา ให้บริการสุขภาพในรูปแบบสปาเจ้าเรือน  ต้นแบบร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคัดสรรสมุนไพรในท้องถิ่นมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยอ้างอิงตามภูมิปัญญาการใช้จริงและงานวิจัยสมัยใหม่ 

ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวด้วยว่า หลังจากดำเนินการมาระยะหนึ่ง ปรากฎว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลจากการท่องเที่ยวจังหวัด พบว่า จ.ปราจีนบุรี มีนักท่องเที่ยวราว 1.7 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ 4,000 ล้านบาท มี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ 1,800 บาท และเป็นนักท่องเที่ยวไทยกว่า 95%  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่า พื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ และการพัฒนาเมืองสมุนไพรสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย และส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด ก้าวต่อไปคือ ได้ตั้งเป้าหมายการให้บริการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในฐานะที่เป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาสมุนไพรของประเทศ โดยต้องการผลักดันให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจุดหมายของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบ เกษตรอินทรีย์ จนถึงการให้บริการที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

“ในปี 62 นี้ เราได้วางแผนเริ่มต้นการส่งเสริมให้ ภูมิภูเบศร เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปราจีนบุรี ที่ต้องแวะมาเช็คอิน มีการให้บริการครบวงจร ทั้งแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ยาไทย สวนสมุนไพร ร้านเครื่องดื่มสุขภาพ แหล่งเรียนรู้สาธิตฝึกอบรมกิจกรรมจากสมุนไพร ห้องพักในบรรยากาศธรรมชาติ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของที่ระลึกจากชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี โดยจะร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ต่อไป ส่วนกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นี้คือ การจัดอบรมหลักสูตร อาหารสุขภาพ ของอภัยภูเบศรเดย์สปา เป็นการจัดอบรมฟรีเพื่อผู้ประกอบการปาไทย ได้นำไปประยุกต์ สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรพื้นถิ่น รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ให้บริการสปาไทยเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในอนาคต คาดว่าในอีก 2 ปี จังหวัดปราจีนบุรีจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างครบวงจร” นาแพทย์นำพล กล่าว

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line