ลพบุรีคัดสรรบูธโอทอปพรีเมียมจัดเต็มพื้นที่เซ็นทรัลเวสต์เกต ชู “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

ลพบุรีคัดสรรบูธโอทอปพรีเมียมจัดเต็มพื้นที่เซ็นทรัลเวสต์เกต ชู “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

จังหวัดลพบุรีขานรับนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและมีคุณภาพ เดินหน้าอวดศักยภาพโชว์ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดนำทัพสินค้า OTOP ลพบุรีที่ผ่านการคัดสรรมาแสดงและจัดจำหน่ายย่านกลางเมือง ผสานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี จ.ลพบุรี ในงาน “กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี จังหวัดลพบุรี” รวมโอทอปกว่า 34 ชุมชน พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อประจำจังหวัดลพบุรี  บูธนิทรรศการ อ.บ้านหมี่  บูธอาหารชวนชิมมากมาย และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลอดวัน วันที่ 28 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเวสต์เกต จ.นนทบุรี

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงการจัดงานกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในครั้งนี้ว่า “จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจหลายชุมชน สามารถเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยในแต่ละปีจังหวัดลพบุรีมีนักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ที่จังหวัดลพบุรี ปีละประมาณ 3 ล้านคน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีละ ประมาณ 4,000 ล้านบาท

สำหรับจัดงานกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวเป้าหมายจากทุกอำเภอ และได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวมาแสดงและจำหน่ายในงาน  เป็นการประกาศความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง โดยได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 34 ชุมชนของจังหวัดลพบุรีมาแสดงและจัดหน่าย นอกจากนี้ยังรวบรวม OTOP ขึ้นชื่อประจำจังหวัด  บูธแสดงนิทรรศการของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีมาจัดโชว์ อีกทั้งยังมีบูธอาหารชวนชิมจังหวัดลพบุรีมาออกร้านอย่างคับคั่ง  ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีร่วม 18 ชุดรายการเต็มอิ่มตลอดทั้งวัน โดยงานจัดต่อเนื่อง 7 วันระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 – 3 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  จ.นนทบุรี

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าของชุมชนของจังหวัดลพบุรี  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line