มูลนิธิเอสซีจี มอบอุปกรณ์ลาดตระเวน แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

มูลนิธิเอสซีจี มอบอุปกรณ์ลาดตระเวน แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

นายเชาวลิต เอกบุตร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน ได้แก่ ชุดเครื่องแบบลายพราง และเป้เดินป่า จำนวน 3,635 ชุด มูลค่า 3.7 ล้านบาท แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่สังกัดสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานอุทยานแห่งขาติ และสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุม
ไฟป่า โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล (ที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งรายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคประชาชน ที่ผนึกพลังในการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา


ได้แก่กิจกรรม Paint for Heroes กิจกรรม Run for Heroes เดิน-วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า และกิจกรรม Song for Heroes เวทีนี้เพื่อผู้พิทักษ์ป่า รวมทั้งการสนับสนุนเสื้อโครงการและเสื้อประมูลจากกิจกรรม Paint for Heroes โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนมอบผู้พิทักษ์ป่า ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่า และส่งต่อพลังสนับสนุนให้พวกเขามีกำลังใจปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยไม่ต้อง “ห่วงหน้า พะวงหลัง” พร้อมปกป้องผืนป่าแทนคนไทยได้อย่างเต็มที่

ในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” เพื่อขยายความร่วมมือไปยังทุกๆ ภาคส่วนให้มารวมพลังกัน และกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้พิทักษ์ป่าให้ได้มากที่สุด ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดปี 2562 นี้ อาทิ Run for Heroes II และ Bike for Heroes 

สำหรับผู้สนใจร่วมส่งต่อพลังใจเพื่อคนเฝ้าป่า สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ “HANDS FOR HEROES” ผ่านแฟนเพจ www.facebook.com/handsforheroes หรือร่วมสมทบทุน เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าได้ที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : แฮนดส์ ฟอร์ ฮีโร่ส์ โดยมูลนิธิเอสซีจี เลขที่บัญชี 468-0-71691-0 ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ มูลนิธิเอสซีจี โทร 0 2586 4177 หรือ 0 2586 5506

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line