ม.ศรีปทุม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

ม.ศรีปทุม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและลงนามถวายพระพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

#บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU-Dynamic-University

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line