นศ.ราชมงคลพระนคร คว้าเหรียญทอง 3 รางวัล แข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ

นศ.ราชมงคลพระนคร คว้าเหรียญทอง 3 รางวัล แข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ

นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 3 รางวัลจากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ (TOP SCORE) ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง The Winner Awards รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในรายการแกะสลักผักและผลไม้ Fruit and Vegetable Carving ประเภทบุคคล  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองลำดับที่ 1 Gold Medal และรางวัลอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ในงาน “Wandee International Culinary Competition 2019” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ครัววันดี (Wandee culinary technological college)  เมื่อเร็วๆ นี้

ภายในงานเดียวกันนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวปัทมปานี ศรีสุราช รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง Gold Medal ในรายการแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล ด้านนางสาวจิดาภา สุภามาลา รับรางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal รายการแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล ส่วนประเภททีมนางสาวบุญสิตา ทับสุข นางสาววัชชาภัค ทัศน์เอี่ยม และนางสาวจินตฬีร์ ม่วงใจรัก รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการอาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตก ชุดฟรีสไตล์ และนายเที่ยงธรรม เเซ่ฉิง  รับรางวัลชมเชย ในรายการอาหารอาเซียนร่วมสมัย (ประเภทบุคคล)

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line