กลุ่มทรู รับสิ่งมงคลสักการะ จากการสนับสนุนงาน เดิน-วิ่งการกุศล“ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล”

กลุ่มทรู รับสิ่งมงคลสักการะ จากการสนับสนุนงาน เดิน-วิ่งการกุศล“ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล”

 

สมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานสิ่งมงคลสักการะแก่ กลุ่มทรู โดย นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน เดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล” โดยกลุ่มทรู ร่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับบริจาคผ่านระบบ USSD *948*1719*100# เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในพระอุปถัมภ์ทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ อันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคนไข้ยากจนที่รอคอยการเยียวยารักษาต่อไป

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line