“ธรรมศาสตร์” มั่นใจระบบชำระเงินออนไลน์ Tree Pay ในโครงการ "Gen Next Academy"

“ธรรมศาสตร์” มั่นใจระบบชำระเงินออนไลน์ Tree Pay ในโครงการ

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (กลางขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  มั่นใจใช้ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (online payment) ของบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถชำระเงินได้ทันที สำหรับโครงการ Gen Next Academy “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา” ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกวัย โดยมี นายสุวิชา นะลิตา (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Tree Pay  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  ร่วมจับมือ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้  

Comments

Share Tweet Line