3เอ็ม คว้ารางวัล “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

 3เอ็ม คว้ารางวัล “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

บริษัท 3เอ็ม ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก ได้รับการยกย่องจากสถาบัน เอธิสเฟียร์ (Ethisphere Institute) องค์กรผู้กำหนดและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางจริยธรรมของภาคธุรกิจ ให้เป็น 1 ใน “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก” ประจำปี 2562 จากทั้งหมด 128 บริษัททั่วโลก (สามารถชมรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับรางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2562 ทางhttps://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.)


โดยบริษัท 3เอ็ม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่องค์กรนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีความซื่อตรง และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่เข้มแข็ง อันเป็นแนวทางขับเคลื่อนการเติบโต และเสริมสร้างชื่อเสียงของ 3เอ็ม ทั้งในกลุ่มผู้บริโภค และในหลากหลายอุตสาหกรรม

หลักจริยธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานของนโยบาย 3เอ็ม กรุ๊ป ที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ดีขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัท 3เอ็ม ได้รับความไว้วางใจ ผ่านมาตรฐาน และดัชนี
ชี้วัดขั้นสูงของสถาบัน Ethisphere ในด้านการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมจากข้อมูลเชิงลึก (ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางด้านจริยธรรมของ 3เอ็ม ได้ทาง  https://www.3m.com/3M/en_US/ethics-compliance/code/)

“ที่ 3M ความซื่อตรงแน่วแน่เป็นค่านิยมที่สำคัญของเรา เรารู้ว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องในทุกที่ ทุกวันเป็นกุญแจสำคัญทำให้ธุรกิจยั่งยืนระดับโลก เราเคารพในความไว้วางใจที่ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้ถือหุ้น มีให้เรา นี่คือสิ่งที่ทำให้ 3M เป็นที่ที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน รางวัลนี้จึงมาจากความตั้งใจร่วมกันของพนักงาน93,000 คนทั่วโลก” วีนี ลักกันดี รองประธานบริหารของบริษัท 3เอ็ม และหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินบริษัทที่มีจริยธรรมที่สูงสุดในโลก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบความคิดด้านจริยธรรม หรือ Ethics Quotient® (EQ) ของสถาบัน เอธิสเฟียร์ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ด้านขององค์กร คือ จริยธรรมและการปฏิบัติทางจริยธรรม (35%), พลเมืองขององค์กรและความรับผิดชอบ (20%), วัฒนธรรมทางจริยธรรม (20%), ระบบการบริหาร (15%) และความเป็นผู้นำ นวัตกรรม และชื่อเสียง (10%) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับทุกบริษัทที่เข้าร่วมกระบวนการ

ทั้งนี้ Ethisphere ยึดการติดตามราคาหลักทรัพย์จากการซื้อขายในตลาดเป็นหลักปฏิบัติมาทุกปี โดยเปรียบเทียบกับดัชนีในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ (the Large Cap Index) พบว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกในปี 2019 ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นในรอบ 5 ปี ถึง 14.4% และ 10.5%ในรอบ 3 ปี

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_ice3k8v55d9maipvae5nbs3l07, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0