สสว.จะจัดแถลงข่าวเปิดตัว 3 โครงการเพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย ยุค 4.0

สสว.จะจัดแถลงข่าวเปิดตัว 3 โครงการเพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย ยุค 4.0

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) จะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว 3 โครงการเพื่อผู้ประกอบการไทย ยุค 4.0 ร่วมกับ 3 หน่วยงานได้แก่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะเปิดการอบรมพัฒนาแนวธุรกิจและการตลาด 4.0 (OTOP SMES Transformer 4.0) โดยวิทยากร คุณสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย กูรูด้านแบรนด์ - มาร์เก็ตติ้ง  และคุณไผท ผดุงถิ่น กูรู สตาร์ทอัพตัวจริงให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line