อัศจรรย์ พระพุทธรูปหนักกว่า 300 โล ลอยได้กลางบ่อน้ำมนต์

อัศจรรย์ พระพุทธรูปหนักกว่า 300 โล ลอยได้กลางบ่อน้ำมนต์

 

Comments

Share Tweet Line