เปิดประตูสู่โลกการทำงาน! นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม ในเสวนา CFO TALK อาชีพในฝันของนักบัญชี

เปิดประตูสู่โลกการทำงาน! นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม ในเสวนา CFO TALK อาชีพในฝันของนักบัญชี

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดเสวนา CFO TALK “อาชีพในฝันของนักบัญชี” เพื่อเปิดประตูสู่โลกการทำงาน สำหรับนักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย CFO บริษัทชั้นนำของประเทศ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการเสวนา CFO TALK “อาชีพในฝันของนักบัญชี” เพื่อเปิดประตูสู่โลกการทำงานพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพนักบัญชี ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี SPUและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับฟัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินทร์ อรัญวัฒน์ CFO บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และ คุณปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล CFOบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพของนักบัญชี โดยมีคุณกัญช์ จันทราช นักศึกษาคณะบัญชี(ปริญญาตรีบัญชีใบที่2) เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line