ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก ครั้งที่ 10 “ก้าวนี้ให้น้อง” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์

ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก ครั้งที่ 10 “ก้าวนี้ให้น้อง” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์

โครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” เป็นโครงการ CSR หลัก ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกิจกรรม ศิครินทร์มินิมาราธอน กรุงเทพฯ , ศิครินทร์ ฮาล์ฟมาราธอน หาดใหญ่ เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิเด็กมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room อาคาร 3 ชั้น 8 โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ร่วมกันสานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการจัดหาเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมี

คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน), นายแพทย์ อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการจัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, คุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer  ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ 

คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)  อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการนี้  “โครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” โครงการนี้เรามีความตั้งใจในการมอบโอกาสให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งจากสถิติโดยเฉลี่ย จะมีเด็ก 8 คน ต่อ1,000 คน ของเด็กแรกเกิด ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยเราพบว่า ปัจจุบัน ยังคงมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสหรือมีข้อจำกัดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ และควรทำอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท ศิครินทร์ ของเรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ ทางบริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการที่จะมอบโอกาสคืนสู่สังคม ซึ่งโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นปีที่ 10 แล้วนะครับ ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 มีน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการและ เราสามารถให้ความช่วยเหลือให้ได้รับการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไปแล้ว จำนวน 374 ราย โดยการดำเนินงานของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา และด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” และโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือทั้งในเชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ ขอขอบคุณครอบครัวที่ได้รับการผ่าตัด, คุณโบว์ แวนด้า และน้องมะลิ พาขวัญ สหวงษ์, วง BNK 48 ที่มาช่วยส่งต่อโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ไปทั่วประเทศรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน”คุณเสนีย์กล่าว

ภายในงานได้ฟังประสบการณ์ของครอบครัวที่ได้รับการผ่าตัดกับโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ในปีที่ผ่านมา ครอบครัวน้องภูริภาคย์ และ ครอบครัวน้องธนกฤษ และอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่ถ่ายทอดความรู้สึกจากคุณแม่โบว์ แวนด้า และน้องมะลิ พาขวัญ สหวงษ์ “โบว์กับน้องมะลิ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ในวันนี้นะคะ โบว์รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของการให้ การให้โอกาสกับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้น้องได้มีชีวิตใหม่ มีหัวใจดวงใหม่ โบว์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากจะมอบโอกาสนั้นให้น้องๆ อย่างเต็มที่ โบว์อยากขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันแชร์ VTR ที่ได้รับชมไปในตอนต้นนะคะ เพื่อส่งไปถึงครอบครัวของเด็กที่ไม่มีโอกาสในการรักษา ให้ทราบข่าวและเข้ามารับการตรวจคัดกรองกับทางโครงการนี้ค่ะ โบว์เชื่อว่ายังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังรอโอกาสในการเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ อยากให้ทุกคนส่งต่อโอกาสนี้ จากคนหนึ่งสู่อีกคน เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องๆ ค่ะ”                                

ปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตของ ศิลปิน BNK48  พร้อมเปิดใจถึงโครงการนี้ “หนูเชื่อว่ายังมีเด็กอีกหลายคน ที่ยังรอโอกาสในการเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ อยากให้ทุกคนส่งต่อโอกาสนี้ จากคนหนึ่งสู่อีกคน เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องๆ ค่ะ ให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้ามาตรวจคัดกรองและเข้ารับการรักษา ในโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจ” ในวันที่ 1เมษายนนี้นะคะ โดยการสแกน QR Code ด้านนี้ และช่วยกดแชร์กันนะคะ อยากให้ทุกคนช่วยเพิ่มโอกาสให้น้องๆ ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้น้องๆ ได้เติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรง มีสุขภาพดีค่ะ”

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สังเกตพบว่า บุตรหลานของท่านมีอาการที่มีความเสี่ยงเป็นภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดเข้าร่วมคัดกรองโครงการ “ศิครินท์ให้หัวใจเด็ก” โดยเข้ารับการตรวจจากเเพทย์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line