ชับบ์ ไลฟ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Education@Heart ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

ชับบ์ ไลฟ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Education@Heart  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ ‘Education@Heart’ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการขยายโอกาสทางการเรียนรู้สู่นักเรียนในชุมชนท้องถิ่น 6 โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


จากปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ชับบ์ ไลฟ์ ได้ขยายความร่วมมือไปยังตัวแทนและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตรวมกว่า 150 ท่านทั่วประเทศ เข้าไปมอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด อาทิ โรงเรียนบ้านโผงโผง จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง จ.ยะลา โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ จ.ชลบุรี โรงเรียนบ้านปางไม้แดง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านกองพระทราย จ.บุรีรัมย์ สำหรับโรงเรียนบ้านกองพระทรายซึ่งถูกเพลิงไหม้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ชับบ์ ไลฟ์ ได้มอบเครื่องกรองน้ำพร้อมตู้ทำความเย็นเพื่อช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กๆ ด้วย

 

Comments

Share Tweet Line