วสท. เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก ตามมาตรฐานสากล

วสท. เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก ตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้อุปกรณ์สำหรับการยกที่ทำขึ้นเอง โดยไม่ได้ใช้หลักการออกแบบทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง นำมาซึ่งอุบัติเหตุและความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรืออาจทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสถาบันวิศวพัฒน์ เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล (Basic Design of Lifting Equipment)” เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม และสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่วิศวกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพคนไทยในการเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ, คำนวณ, การตรวจสอบ และ Load Test ก่อนนำมาใช้จริง ผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณหา Stress ต่างๆ และแรงที่มากระทำต่อ Spreader Bar, Pad Eye และถาดรองรับน้ำหนัก รวมถึงการออกแบบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการยก และสามารถใช้วิศวกรรมการตรวจสอบแบบย้อนกลับ (Reverse Engineering)เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ยกได้ ตลอดจนการเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น ASME BTH1-2005เป็นต้น

สอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ คุณสุพรรณีย์ วสท. โทร. 02-184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line