NTUB ปลื้ม!บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจรั้งอันดับ 1 ผลสำรวจความต้องการของนายจ้าง

NTUB ปลื้ม!บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจรั้งอันดับ 1 ผลสำรวจความต้องการของนายจ้าง

มหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งชาติไทเป หรือ National Taipei University of Business (NTUB) ยังคงเดินหน้าผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานแต่ละปี ดังเห็นได้จากผลการจัดอันดับการจ้างงานบัณฑิตมหาวิทยาลัย University Employability Ranking 2019 ซึ่งเผยแพร่โดยบริษัทจัดหางาน 1111 Job Bank ที่ยกย่องบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจหรือบริหารของ NTUB ว่าเป็นที่ต้องการของนายจ้างมากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยรั้งอันดับหนึ่งในสองสาขา ได้แก่ การเงินและเศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา NTUB ติด 5 อันดับแรกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของนายจ้างมากที่สุดมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการอบรมบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และสร้างชื่อให้กับ NTUB ในฐานะ "แหล่งผลิตบุคลากรด้านการเงินและการบริหารที่ดีที่สุด"

หลักสูตรนานาชาติของ NTUB พร้อมต้อนรับนักเรียนจากประเทศไทยอย่างอบอุ่น

NTUB แสดงความมุ่งมั่นต่อโครงการสหกิจศึกษา (co-op program) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม เพื่อฝึกอบรมบุคลากรมืออาชีพให้สามารถรับมือกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีไอซีทีที่แพร่หลาย ด้วยเหตุผลนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับสมาคมผู้นำวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งไต้หวัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ซึ่งเทคโนโลยีไอซีทีล่าสุดได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีก่อให้เกิดการพลิกโฉมในโลกธุรกิจ และนำไปสู่การเปิดตัวโครงการปฏิบัติการด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนร่วมกับสมาคมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน และอาลีบาบา เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรของผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฎิบัติงานจริงจากระบบส่วนหลังของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยืนยันได้จากการที่ทีมของ NTUB เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน 2019 University B2B Cross-border E-Commerce Competition ตลอดจนคว้าอีกหลายรางวัลจากการแข่งขันรายการเดียวกันนี้

ความมุ่งมั่นของ NTUB สู่ความเป็นสากล ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในเวทีโลก นอกจากสถาบันการศึกษา 24 แห่งในเครือ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันในด้านต่าง ๆ แล้ว NTUB ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีความรอบรู้ในมุมมองที่เป็นสากล ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการวิชาการและการฝึกงานในต่างประเทศที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในเวทีการค้าระหว่างประเทศในทุกตลาดเกิดใหม่ให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมที่จะให้การต้อนรับนักเรียนจากประเทศไทย เพื่อเริ่มต้นการเดินทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาด้วยอาชีพในฝันระดับอินเตอร์

เว็บไซต์ทางการของ NTUB: http://www.ntub.edu.tw 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_jlr4924vr2apbitnts07bf3c14, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0