ม.ศรีปทุม เชิดชูคนดีคนเก่ง! คว้ากว่า 500 รางวัล ระดับชาติ นานาชาติ จัดงานยิ่งใหญ่ มอบ ”รางวัลเกียรติยศ”

ม.ศรีปทุม เชิดชูคนดีคนเก่ง! คว้ากว่า 500 รางวัล ระดับชาติ นานาชาติ จัดงานยิ่งใหญ่ มอบ ”รางวัลเกียรติยศ”

นักศึกษา ม.ศรีปทุม คนดี คนเก่ง คว้ากว่า 500 รางวัล ระดับชาติ นานาชาติ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ เชิดชูสุดยอดคนดีคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา SPU ที่เข้ารับรางวัล และภายในงานอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ได้ เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบรางวัลเกียรติยศ จำนวน 538 รางวัล แก่นักศึกษาSPUที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการในระดับชาติ - นานาชาติ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธีฯ ได้ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรในฐานะที่เป็นผู้นำทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ ดิฉันขอชอบคุณและชื่นชมผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้ปลูกฝังลูกหลานของท่านให้เป็นคนที่มีศักยภาพและความสามารถ เป็นที่เชิดชูของวงศ์ตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และมีคุณธรรมมาโดยตลอด นอกจากมหาวิทยาลัยให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่สังคมของการทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษา SPU ทุกคนจะจดจำและรำลึกถึงวันนี้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีงามเช่นนี้ต่อไป เพื่อความภาคภูมิใจของตนเอง ผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยศรีปทุม และถือว่าเป็นก้าวแรกของความเติบโตที่สวยงามของนักศึกษา และขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านโชคดี เป็นคนดีที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้

ทางด้านอาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา SPU ในฐานะประธานดำเนินงาน กล่าวว่า สำหรับโครงการ“รางวัลเกียรติยศ”นี้ จัดขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศในด้านต่างๆ โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลงานชื่อเสียงทั้งในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านจิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย คณะที่นักศึกษาสังกัด และความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาอีกด้วย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line