ราชมงคลพระนครจัดติวเข้มด้านตัดเย็บ หวังเสริมสร้างอาชีพ

ราชมงคลพระนครจัดติวเข้มด้านตัดเย็บ หวังเสริมสร้างอาชีพ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างแบบตัดเย็บกางเกงบุรุษ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้สนใจนำไปสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.วัฒนา วัชรเสรีกุล มาร่วมให้ความรู้ ระหว่างในวันที่ 27 - 28 เมษายน และ วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดงผลงานวิจัยอาจารย์และผลงานของนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 หรือผ่านช่องทางอีเมล์ ploy_ultrablack_2@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม โทร สอบถามเพิ่มเติม คุณกรกนก 086-388-3536

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line