เปิดประสบการณ์การเรียนรู้! นศ.ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม Visit ASEAN เวียดนาม

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้! นศ.ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม Visit ASEAN เวียดนาม

เหล่าเฟรชชี่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กว่า 300 ชีวิต ติดปีกเหินฟ้าสู่ประเทศเวียดนาม เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน

อาจารย์ลัคณา สันติณรงค์ อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 300 คน ร่วมโครงการเปิดโลกธุรกิจการบิน Visit ASEAN สู่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 วัน เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตสู่การเป็นนักเดินทาง การฝึกใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในต่างแดน เพื่อช่วยพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line