ราชมงคลพระนคร มอบทุนนักศึกษาผลการเรียนดี

ราชมงคลพระนคร มอบทุนนักศึกษาผลการเรียนดี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนายสรวิศ เทพณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เข้ารับทุนต้องมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่18 เมษายน 2562


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_qk3nqrn6khqujqq9sv90svhoi4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0