“อภัยภูเบศร” หนุนวิจัย น้ำมันกัญชาสูตร “เดชา” รักษาผู้ป่วยไมเกรน ชี้ หากได้ผล ลดนำเข้ามหาศาล

“อภัยภูเบศร” หนุนวิจัย น้ำมันกัญชาสูตร “เดชา” รักษาผู้ป่วยไมเกรน ชี้ หากได้ผล ลดนำเข้ามหาศาล

ภายหลังจากนักวิชาการจาก 3 สถาบันการศึกษาชื่อดังได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรังสิต และมูลนิธด้านการเกษตรประกอบด้วย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิชีววิถี ได้ประชุม เพื่อเริ่มต้นการวิจัยและสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยที่ประชุมมีมติเดินหน้าวิจัยตำรับยารักษาโรคที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ตามสูตรของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ใช้งบประมาณจากสกว. และวช. โดยให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่องตามแนวทางของนายเดชา จากนั้นในวันที่ 29-30 เมษายน นายเดชาจะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ใช้กัญชาในการรักษาโรค และจากนั้นจะทำเรื่องขอวิจัยกัญชารักษาโรคในมนุษย์ ให้คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณา คาดว่าจะเดินหน้าได้ภายใน 2-3 เดือน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เปิดเผยว่า การประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการหารือกันถึงการนำน้ำมันกัญชาสูตร นายเดชามารักษาผู้ป่วยไมเกรน ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติ  โดยเป็นการศึกษาวิจัยและวิธีการควบคุมคุณภาพ มีการตรวจความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนตรวจสารสำคัญ ก่อนจะนำมาวิจัยในคน โดยที่น้ำมันกัญชานี้ทางอภัยภูเบศรมองว่าน่าจะมีความปลอดภัย  เนื่องจากใช้ในขนาดต่ำ และหากได้ผล ก็จะสามารถลดการนำเข้ายากลุ่มนี้ได้ ทั้งนี้ขนาดตลาดยาไมเกรนทั่วโลกมีมูลค่าถึง 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560

Comments

Share Tweet Line