Panthera Group บริจาคเงินมูลนิธิ AIP หวังสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยบนถนนช่วงสงกรานต์

Panthera Group บริจาคเงินมูลนิธิ AIP หวังสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยบนถนนช่วงสงกรานต์

นายไมเคิล ที เฮอร์ตี้ (Michael T. Doherty) และ นายพอล เฮย์วาร์ด (Paul Hayward) 2 ผู้ร่วมก่อตั้ง Panthera Group Thailand ได้บริจาคเงิน 300,000 บาท ให้กับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียหรือ AIP Foundation โดยบริจาคเงินสนับสนุนกับนายไสว ศรีไสย ผู้จัดการมูลนิธิ AIP ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของตัวแทนมูลนิธิ AIP


โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นายพอล เฮย์วาร์ด และนายไมเคิล ที โดเฮอร์ตี้ ผู้ก่อตั้ง Panthera Group Thailand ประเทศไทย ได้มีความเกี่ยวข้องกับงานเพื่อการกุศลหลากหลายโครงการทั่วเอเชียอยู่เรื่อยมา โดยการบริจาคเงินให้มูลนิธิ AIP ในครั้งนี้ Panthera Group Thailand ตั้งเป้าว่าจะสามารถส่งความช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียน 1,000 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพฯและภูเก็ตรวม 10 แห่ง โดยเงินที่ Panthera Group Thailand บริจาคให้กับมูลนิธิ AIP จะถูกนำไปเป็นทุนผลิตหมวกกันน็อค 1,000 ชิ้น ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งการบริจาคเงินสนับสนุนครั้งนี้ ถือเป็นการบริจาคเงินเข้าโครงการ “หมวกกันน็อคเพื่อเด็ก” ของมูลนิธิ AIP ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า จะนำหมวกกันน็อคที่ได้คุณภาพ ไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและครู ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line