จ.แม่ฮ่องสอน สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขบวนแห่ปี 2562 ยิ่งใหญ่ตระการตา

จ.แม่ฮ่องสอน สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขบวนแห่ปี 2562 ยิ่งใหญ่ตระการตา

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดขบวนแห่งประจำปี  2562 ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยนางสงกรานต์ในปีนี้ น.ส. สุทิยา ตาปนานนท์ นิสิตสาวสวยจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่งนางสงกรานต์ แต่งกายด้วยอาภรณ์ตระการตาตามแบบไทยโบราณ งดงามบนขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและชื่นชมความงามของชุดนางสงกรานต์และขบวนแห่อย่างคึกคัก สำหรับชุดนางสงกรานต์ ปี 2562 ทรงนามว่าทุงสะเทวี ทรงพาหุรัต ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังฃ์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะ โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าหน่วยราชการ เป็นแม่งานจัดงาน และร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอนแห่รอบเมือง เพื่อให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line