การลงนาม MOU ระหว่างช่องวัีน31 กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การลงนาม MOU ระหว่างช่องวัีน31 กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณบอย-ถกลเกียรติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทช่องวันสามสิบเอ็ด  พร้อมด้วย คุณป้อน-นิพนธ์,  คุณเดียว วรตั้งตระกูล, คุณศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์,  คุณสุธาสินี บุศราพันธ์,คุณเกลือ-กิตติ  ตัวแทนจากช่องวัน31  พร้อมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อาทิ  อาจารย์เพชร  โอสถานุเคราะห์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,  ผศ.สรรเสริญ  มิลินทสูต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  จับมือกันเปิดงาน“Welcome To Bu come One31”  เพื่อเปิดปฐมนิเทศหลักสูตร  “BuComeOne” ให้กับเหล่านักศึกษาโปรแกรม IFit  คณะนิเทศศาสตร์   พร้อมลงนาม MOU ร่วมกัน    โดยมีศิลปินนักแสดงที่กำลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อาทิ ไบร์ท-นรภัทร, ณัฐ-ณัฐเสฏ มาร่วมงานในครั้งนี้   โดยงานจัดขึ้น  ณ  อาคาร A3  ห้องสัมมนา301  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)  เมื่อเช้าวันก่อน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line