มทร.พระนคร จับมือ ETDA ขับเคลื่อนกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซยุคดิจิทัล

 มทร.พระนคร จับมือ ETDA ขับเคลื่อนกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซยุคดิจิทัล

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นประธานเปิดงาน  โดยการประชุมหารือแนวทางดำเนินงาน ภายใต้หัวข้อ แผนการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับการอบรมให้ความรู้ เนื้อหาหลักสูตร e-Commerce ของ สพธอ. และโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน  เพื่อสร้างกำลังคนและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


ทั้งนี้ภายใต้กรอบความร่วมมือจะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล (Workforce) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Enterprise  โดย มทร.พระนคร มีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างครบวงจร อีกทั้งในความร่วมมือครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหรือบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยด้วย

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_0emg8cfnf5h7kfv3n5rbvi6e47, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0