พิธีมอบรางวัลการประกวดรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4

พิธีมอบรางวัลการประกวดรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4

พิธีมอบรางวัลการประกวดรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานพร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินรางวัล เช่น อ.ธงชัย รักปทุม  / ศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก อ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ / อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 0964499516

Comments

Share Tweet Line