ยูโอบี และ เดอะ ฟินแล็บ เปิดตัว 15 SMEs ร่วมโครงการ Smart Business Transformation

ยูโอบี และ เดอะ ฟินแล็บ  เปิดตัว 15 SMEs ร่วมโครงการ Smart Business Transformation
ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 15 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีด้านดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการนี้ ดำเนินงานโดย เดอะ ฟินแล็บ และยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หลังจากเปิดตัวโครงการในเดือนมีนาคม มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 150 บริษัทในเขตกรุงเทพ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมี 15 บริษัทผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับเกณฑ์คัดเลือกพิจารณาจากการตระหนักถึงข้อจำกัดและความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีมุมมองที่เปิดกว้างต่อการทำธุรกิจแบบใหม่และการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับทางธุรกิจ


ธนาคารยูโอบี (ไทย) และ เดอะ ฟินแล็บ ตั้งเป้าว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation จะสามารถนำโซลูชันดิจิทัลต่างๆไปใช้งานเพื่อส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นและขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ได้

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้ง 15 บริษัทจะได้เข้าร่วมเวิร์ค ช็อปในหลายหัวข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะมาแนะนำการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ให้ความรู้และแนวทางการทำงานในการปรับตัวและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรมใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งเวิร์คช็อปจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2562 หลังจากนั้นจะมีการจับคู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปทดลองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการได้รับคิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยการเข้าร่วมเวิร์คช็อป การฝึกอบรม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรม รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_u8krouf4qtncpnirjuf1aiueq4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0