CAT จับมือ NIA และ TESA ตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล

CAT จับมือ NIA และ TESA  ตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จับมือกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เพื่อร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล (Digital City Innovation Center) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ.และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมเมือง ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line