ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด พัฒนาจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่-แผงลอย

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด พัฒนาจุดผ่อนผันค้าขายหาบเร่-แผงลอย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดตลาดเทเวศร์ ริมคลองผดุงกรุงเกษม จุดผ่อนผันค้าขาย หาบเร่ - แผงลอย ตั้งแต่หลังสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถนนลูกหลวง โดยได้ดำเนินการล้างฟุตบาททางเท้า จัดเก็บขยะ-ล้างถังขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการสร้างระเบียบวินัย และสร้างภาพลักษณ์ให้กับตลาดเทเวศร์อีกด้วย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line