ราชมงคลพระนคร ฝึกอาชีพนวดแผนไทย เสริมความเข้มแข็ง ด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำพุร้อน จ.เพชรบุรี

ราชมงคลพระนคร ฝึกอาชีพนวดแผนไทย เสริมความเข้มแข็ง ด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำพุร้อน จ.เพชรบุรี

อาจารย์ภัทรมุข พงษธา หัวหน้างานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกปฏิบัติการนวด หลักสูตรการนวดรักษาโรคสำนักงาน (Office Syndrome) แบบราชสำนักเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำพุร้อน ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลกับชุมชน รวมถึงฝึกทักษะเยาวชนในชุมชนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพจากทรัพยากรที่มีอยู่  

ทั้งนี้ชุมชนบ้านน้ำพุร้อนเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จึงเป็นโอกาสที่ชุมชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ภายใต้การพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ พท.กิตติยา ขันทอง พทป.พรชัย สว่างวงค์ และ พทป.ทิพย์วรรณ ซิ้มสำอางค์ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการนวดรักษาโรคสำนักงาน (Office Syndrome) แบบราชสำนัก และมอบประกาศนียบัตรรับรองสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการจำนวน 30 คนด้วย ณ บ้านน้ำพุร้อน อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี  เมื่อเร็ว ๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_ijl5e2hj53gvdp7r3241rbuvb7, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0