ขอเชิญผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เข้าร่วมโครงการ SUCCESS 2019

ขอเชิญผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เข้าร่วมโครงการ SUCCESS 2019

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอทีทุกประเภท รวมถึงผู้ประกอบการด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมเพิ่มศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลไกบ่มเพาะ เชื่อมโยงพันธมิตร และขยายเครือข่ายออกสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สมัครเข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2019)” เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://bit.ly/30SuZ5O สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2564 7000 ต่อ 81496, 081 913 1828 อีเมล seksun.sungsook@nstda.or.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line