ศิลปิน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฐานะตัวแทนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

ศิลปิน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฐานะตัวแทนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562
วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562  พร้อมด้วย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม,ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม,  พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,  นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.,

นายกนิษฐ์ สารสิน ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน,   Mr.Paul Stephens  อุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับโล่ฯ เข้าร่วมในพิธี 500 คน ณ สโมสรทหารบก  โดยมีกรอบแนวคิดภายใต้คำขวัญ  “มุ่งมั่น  แก้ไข  ขจัดภัยยาเสพติด”  เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด  และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันตลอดจนแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่    


พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยาเสพติด ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติและเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กร ที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ซึ่งในปีนี้มีศิลปินและบุคลที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  ทอย – ปฐมพงศ์  เรือนใจดี  ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) , ครูลูกกอล์ฟ - คณาธิป สุนทรรักษ์, ดาร์ลิ่ง - อารดา  อารยวุฒิ อดีตสมาชิกวงชูการ์ อายส์  ได้รับเลือกเป็นตัวแทนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปี 2562

ทอย – ปฐมพงศ์  เรือนใจดี  เปิดเผยว่า

“รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากครับ  ที่ได้รับเลือกจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ให้เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่  รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปีนี้   ผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ  เพราะเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้   การให้ความสำคัญกับเวลา ณ  วินาทีตรงนั้นจึงสำคัญมาก  การที่เราเผลอทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิด เช่น  การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียว  มันอาจเปลี่ยนชีวิตหลังจากนั้นของเราไปตลอดชีวิต  ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ผมอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา และให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคม     เพื่อแสดงถึงความสามัคคี  และการรวมพลังรวมใจของพวกเราทุกคน  เพื่อให้สังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดครับ”

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_kse603dtg9or0kfv08dd4aif44, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0