“การประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี 2562”

“การประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี 2562”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี 2562 ภายใต้แนวคิด “อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน (ฺBetter Air Quality for Better Health)” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร (คนกลาง) อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม และได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ เมื่อเร็วๆ นี้


Comments

Share Tweet Line