ราชมงคลพระนคร จับมือ ETDA พัฒนาหลักสูตร E-Commerce

ราชมงคลพระนคร จับมือ ETDA พัฒนาหลักสูตร E-Commerce

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร E-Commerce for RMUTP การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562  และให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ในการร่วมนำเสนอและสรุปรูปแบบการจัดทำหลักสูตรเนื้อหาวิชาเบื้องต้น หลักสูตร E-Commerce เพื่อนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้น และหลักสูตร RMUTP MOOC เพื่อเสริมสร้างเนื้อหาให้มีความทันสมัย สร้างทักษะด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษาในการทำงานยุคดิจิทัล และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการสร้างกำลังคนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศในอนาคต


นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ การทำธุรกิจให้เช่าที่พักโดยใช้ช่องทาง E-Commerce จากผู้แทนจากบริษัท Airbnb (สตาร์ทอัพผู้ให้บริการห้องพักในรูแปบบ E-Commerce ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก) ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)เมื่อเร็วๆ นี้  

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_biu2b7j5jde85tbe2bs8s43or1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0