สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เผยมติแต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เผยมติแต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท  อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เผยมติแต่งตั้งนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรชัย กล่าวว่า "บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับกรรมการท่านใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการท่านใหม่ของบริษัท ด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ และความสามารถอันเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ RS เติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ผ่านมา และก้าวสู่เป้าหมายระยะยาวของเรา คือ การขยายกลุ่มธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นผู้นำของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน RS มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (MPC) และสื่อโทรทัศน์ควบคู่กับสื่อวิทยุ พร้อมทั้งธุรกิจเพลง"

ปัจจุบัน คุณ จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง/กระทรวงการคลัง, นายกสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์,กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),ประธานกรรมการ บริษัท  เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด,สำหรับการศึกษาจบปริญญาตรี คณะบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University ,Texas, USA


Comments

Share Tweet Line

Warning: Unknown: open(/home/newsplussite/tmp/sess_3kas9o89db850rahebvq8g1tk4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/newsplussite/tmp) in Unknown on line 0