มหกรรมยิ่งใหญ่...ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยนวัตกรรม

มหกรรมยิ่งใหญ่...ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยนวัตกรรม

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คนที่สองจากซ้าย)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานTechnoMart2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนวทน. สู่ภูมิภาค” ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อนำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลจนเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างคุณภาพชีวิตพร้อมมอบโล่และเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเทคโนโลยีของไทยโดยมีดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง     (คนที่หนึ่งจากซ้าย), ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์(คนที่สองจากขวา) และ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ (คนที่หนึ่งจากขวา) เข้าร่วมงานณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์www.mhesi.go.thหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโทร 02 333 3953 Call Center 1313

Comments

Share Tweet Line