นักศึกษาราชมงคลพระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

นักศึกษาราชมงคลพระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

นายกฤตพัฒน์ แก้วสีหาวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค จังหวัดชลบุรี กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ การจัดดอกไม้ (Floristry)  จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยในระดับเยาวชนมีโอกาสพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ส่งผลให้แรงงานที่มีฝีมือมีส่วนร่วมในการยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี  เมื่อเร็ว ๆ นี้ 


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line