เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน เปิดทางเดินเลียบคลอง Ducktail Creek สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของชาวเมือง

เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน เปิดทางเดินเลียบคลอง Ducktail Creek สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของชาวเมือง

เมืองไหโข่วในมณฑลไห่หนานของจีน เปิดตัวทางเดินริมน้ำ Ducktail Creek Waterfront Corridor เพื่อให้ประชาชนได้เพลิดเพลินกับพื้นที่พักผ่อนสาธารณะริมน้ำ ซึ่งมีลำน้ำที่ใสสะอาดและภูมิทัศน์อันสวยงาม

เมืองไหโข่วมีการขยายตัวและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคลอง Ducktail Creek ที่ไหลผ่านเมืองเป็นตัวอย่างที่ดี จากเดิมที่เคยเป็นแหล่งน้ำที่สร้างปัญหาและส่งกลิ่นเหม็น จนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไหโขว่ได้คิดค้นวิธีการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงต้นตอของปัญหาคลอง Ducktail Creek เน่าเสีย ด้วยโมเดล "PPP + EPC + Supervision" โดยมีการตั้งระบบดักจับและเก็บสิ่งปฏิกูลเพื่อฟื้นฟูการปรับสมดุลระบบนิเวศริมฝั่งคลอง ตลอดจนฟื้นฟูศักยภาพในการบำบัดน้ำบริสุทธิ์และการกำจัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติของแหล่งน้ำ ปัจจุบัน คลอง DuckTail Creek จึงสะอาดและสวยงามราวภาพวาด ทั้งยังเป็นที่อยู่ของกลุ่มปลาน้อยใหญ่

เพื่อส่งเสริมการควบคุมอุทกภัยและการปกป้องระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ปรับปรุงคุณภาพสภาพแวดล้อมของน้ำ และเพิ่มพูนประสบการณ์ริมน้ำของประชาชน เมืองไหโขว่ได้เปิดตัวโครงการก่อสร้างระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ Ducktail Creek เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับภูมิทัศน์ของคลอง Ducktail Creek จากหลากหลายด้าน รวมถึงการฟื้นฟูทางเดินและระบบนิเวศ เปิดพื้นที่ริมน้ำ และสร้างถิ่นที่อยู่ทางชีวภาพ ซึ่ง ณ ขณะนี้ ส่วนแรกของโครงการเสร็จสมบูรณ์และเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

ในฐานะเมืองหลวงน้องใหม่ของมลฑลไห่หนาน ไหโข่วได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาล หลังจากการบูรณะเมือง การฟื้นฟูระบบนิเวศ และความสำเร็จทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความบริสุทธิ์ การสร้างพื้นที่สีเขียว การสร้างสีสัน การสร้างความสดใส และการสร้างความสวยงาม การฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ Ducktail Creek ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของทั้งเมือง แต่ยังกลายเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนและนันทนาการ

Comments

Share Tweet Line