วาโก้ สานต่อกิจกรรมดีๆ ปีที่ 10 ชวนผู้หญิงตรวจแมมโมแกรมต้านมะเร็งเต้านม

วาโก้ สานต่อกิจกรรมดีๆ ปีที่ 10 ชวนผู้หญิงตรวจแมมโมแกรมต้านมะเร็งเต้านม

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม จับมือ 29 โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ  สานต่อกิจกรรม “Wacoal Cares for Your Breast. Mammogram Saves Your Life” ปีที่ 10รณรงค์สตรีไทยตรวจสุขภาพเป็นประจำ รู้เท่าทัน “มะเร็งเต้านม” เป็นได้รักษาได้ หากตรวจพบเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม ภัยเงียบที่ยังคงครองตำแหน่งโรคร้ายที่พบมากเป็นอันดับ 1ในกลุ่มผู้หญิงไทย

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีไทยยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุ โดยทุกปีจะพบผู้ป่วยใหม่เป็นโรคนี้มากกว่า 13,000 ราย แต่มะเร็งเป็นโรคที่หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจะมีโอกาสรักษาหายสูง ดังนั้นการตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำจึงเป็นกุญแจสำคัญเพื่อให้รู้เท่าทันโรคมะเร็ง ซึ่งวาโก้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้มาตลอดเพื่อให้สตรีไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ที่แนะนำให้ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปตรวจเป็นประจำทุกปี หรือผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไปที่มีคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม

ปัจจุบัน การตรวจแมมโมแกรมเป็นเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่วงการแพทย์ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่มีขนาดเล็กเพียง 2มิลลิเมตร ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของโรคที่ร่างกายมักไม่แสดงความผิดปกติใดๆ

สำหรับปีที่ 10 ของกิจกรรม Wacoal Cares for Your Breast. Mammogram Saves Your Life โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ได้ผนึกกำลังร่วมกับสถานพยาบาล 29 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช มอบบัตรตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์แก่ลูกค้าวาโก้ ที่มียอดสะสมซื้อชุดชั้นในถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหากผู้ไม่ประสงค์รับบริการด้วยตนเอง ก็สามารถมอบสิทธิ์นี้ให้แก่คนที่รักและห่วงใยเพื่อไปใช้บริการแทนได้ หรือเลือกส่งต่อความปรารถนาดีนี้ให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรม “แมมโมแกรมการกุศล” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้สิทธิ์แทนได้เช่นกัน

ทั้งนี้ วาโก้มอบบัตรตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าวาโก้ที่เป็นสมาชิก His&Her ที่มียอดสะสมซื้อชุดชั้นในวาโก้ ครบ 12,000 บาท (สุทธิ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2562 จะได้รับบัตร VIP ตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ 1 ใบ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ ณ สถานพยาบาลที่ร่วมรายการ* ได้ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม – 31 ธันวาคม ศกนี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line