มูลนิธิ EDF ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดินหน้าระดมทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

มูลนิธิ EDF ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดินหน้าระดมทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน  2561-31 มีนาคม 2562) โดยมีรายรับสนับสนุนรวม 77.44ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 สามารถนำไปจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน 8,498 ทุน ใน 1,611  โรงเรียน รวมทั้งพัฒนาโครงการซีเอสอาร์เขตในอีก 691 โรงเรียน


ในปีงบประมาณปี 2562 มูลนิธิ EDF เน้นสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริจาครายใหม่ กลุ่มผู้บริจาครายเดิมควบคู่ไปกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและดิจิทัลมีเดีย พัฒนาการตลาดออนไลน์และช่องทางการรับบริจาคทุนการศึกษารูปแบบใหม่ รวมถึงการริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชนและสังคมในยุคปัจจุบัน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส ด้วยการทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนและเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส หรือร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนทั่วประเทศสามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมลpublic@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org โดยการทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line