งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 12 ปี

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 12 ปี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 12 ปี และงานแถลงข่าวการจัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ., นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ สพภ., ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สพภ., นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้บริหาร สพภ., นายสุวีร์ งานดี ผู้บริหาร สพภ., ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ., นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส กรรมการบริหาร สพภ.,  นายพิพัฒน์ วีระถาวร อนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี, นายเชลง รอบคอบ, ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ และนางปัจฉิมา ธนสันติ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้  

Comments

Share Tweet Line