เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet

เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (กลาง) ,นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ (ที่ ๒ จากซ้าย) ,นายวิชาญ ช่วยชูใจ ผู้บริหารศูนย์ Farm Outlet ร้านทางไทย จังหวัดสงขลา (ซ้าย) ,นางสาวกมลพร ตรียะชาติ ผู้บริหารศูนย์ Organic Farm Outlet จังหวัดอุดรธานี (ที่ ๒ จากขวา) และนายทองเลี่ยม พุกทอง นายกสมาคมเดอะเชฟ (ขวา) ร่วมเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ศูนย์รวมผลิตผลเกษตรชุมชน ทั่วไทย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Comments

Share Tweet Line