มทร.พระนครปั้นจิตอาสา

มทร.พระนครปั้นจิตอาสา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาคูคลอง โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วมทำน้ำ EM และ EM Ball และได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำไปบำบัดน้ำเสียเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งดุสิตตั้งแต่สะพานเทเวศรนฤมิตร จนถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สืบสานและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการเป็นจิตอาสา ณ ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line