มทร.พระนคร จัด 99 ปี รพีรำลึก

มทร.พระนคร จัด 99 ปี รพีรำลึก

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่า และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ ในงานวันรพีรำลึก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และด้วยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์เทเวศร์ เป็นวังเดิมของพระองค์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line