มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 30,594 ราย ในวันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2562 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก กม.13 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก จังหวัดปทุมธานี โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562 (ซ้อมใหญ่) และ วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-205-2989

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line